7.5 Investeringen

Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2017

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2017

Werkelijk 31-12-2017

Restant
31-12-2017

8010100

Geluid en beeld raad (15)

26.000

26.000

21.482

4.518

8040700

Inr.infocentr. dienstverl.(15)

25.000

9.101

0

9.101

8070100

Auto's T&H, 17/20-VZ (2017)

85.000

85.000

83.785

1.215

8110107

Grechtkade (BHP 2015)

175.000

175.000

153.102

21.898

8110116

Johannespad(fietspad Nwv) (BHP 2017)

25.000

25.000

19.814

5.186

8110204

J. Zevenh.weg/Achterw.duiker15 (2015)

214.344

214.344

93.191

121.153

8110205

J. Zevenh.weg/Kousweg duiker15 (2015)

214.344

214.344

93.191

121.153

8130103

Afvalbrengstation, grond (2015)

1.048.800

1.048.800

1.048.110

690

8140140

Hoofdgemaal S. Capelweg(2012)

200.000

73.907

55.839

18.068

8140158

Hoofdgemalen 2017

165.000

165.000

160.828

4.172

8140161

Rioolreiniger ROM 600 spuit 17

35.000

35.000

31.120

3.880

8210800

Aank. semipermanente won. ZH (2016)

600.000

106.665

101.627

5.038

8260204

IKC Langeraar (2017)

50.000

50.000

0

50.000

8260205

Bouw Aeresteijn (2015)

917.000

917.000

0

917.000

8530628

Iveco Dally 40C15 BV-RB-79 (2017)

50.000

50.000

48.973

1.027

8620500

Vervanging I&A 2015 (2jr)

33.000

33.000

0

33.000

8620501

Vervanging I&A app 2016 (2jr)

10.000

10.000

0

10.000

8620502

Vervanging I&A app 2017 (2jr)

10.000

10.000

0

10.000

8620504

Vervanging I&A app 2017 (3jr)

135.000

135.000

0

135.000

8620505

Selectie en implem.Midoff(10)

100.000

100.000

0

100.000

8620506

Vervanging I&A telefooncen(12)

100.000

100.000

0

100.000

8620507

Vervanging I&A app 2014

253.000

39.227

0

39.227

8620509

Verv. I&A apparatuur 2015 3j.

213.000

186.024

0

186.024

8210700

Voorbereiding Teylerspark (2016)

183.585

138.925

55.431

83.494

8210702

Voorbereiding Middelweg(B) (2016)

116.597

93.824

6.083

-6.083

8630101

Meubilair 2017

12.000

12.000

10.099

1.901

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8010100

Het project is begin 2017 afgerond en de kosten zijn binnen het budget gebleven.

8040700

Het informatiecentrum is gerealiseerd.

8070100

De elektrische voertuigen zijn voor het einde van het jaar geleverd

8110107

Het project is succesvol opgeleverd en ruim binnen het budget.

8110116

Het project is opgeleverd binnen het budget.

8110204

De duikerbrug is vervangen, ruim binnen het budget en met een fors aanbestedingsvoordeel.

8110205

De duikerbrug is vervangen, ruim binnen het budget en met een fors aanbestedingsvoordeel.

8130103

De grondaankoop voor de milieustraat is afgerond.

8140140

Met de verwijdering van het bestaande vacuümgemaal op de parkeerplaats aan de Simon van Capelweg zijn de werkzaamheden afgerond.

8140158

De hoofdgemalen zijn gerenoveerd, binnen het budget.

8140161

De te vervangen rioolreiniger is aangeschaft en in gebruik genomen, ruim binnen het budget.

8210800

De plaatsing en ingebruikname van de tijdelijke units is volledig gerealiseerd in 2017.

8260204

De ontwikkeling van het IKC Langeraar zal pas over langere tijd starten, vo0r 2018nis dit voorbereidingskrediet dan ook van de begroting verwijderd.

8260205

De ontwikkeling van het IKC Langeraar start pas over langere tijd. Het investeringsbudget is daarom voor 2018 van de begroting gehaald.

8530628

De voertuigen zijn in december 2017 geleverd.

8620500

In 2017 heeft op dit krediet geen besteding plaatsgevonden. De verdere besteding van deze investering is stopgezet i.v.m. outsourcing van IenA in oktober 2017.

8620501

In 2017 heeft op dit krediet geen besteding plaatsgevonden. De verdere besteding van deze investering is stopgezet i.v.m. outsourcing van IenA in oktober 2017.

8620502

In 2017 heeft op dit krediet geen besteding plaatsgevonden. De verdere besteding van deze investering is stopgezet i.v.m. outsourcing van IenA in oktober 2017.

8620504

In 2017 heeft op dit krediet geen besteding plaatsgevonden. De verdere besteding van deze investering is stopgezet i.v.m. outsourcing van IenA in oktober 2017.

8620505

Dit krediet is in 2017 niet besteed i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017.

8620506

Dit krediet is in 2017 niet besteed i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017.

8620507

Dit krediet is in 2017 niet besteed i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017.

8620509

Dit krediet is in 2017 niet besteed i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017.

8210700

Met het raadsbesluit 2017-14 op 14 december 2017 tot vaststelling van een grondexploitatie kan het voorbereidingskrediet vervallen. De tot dusverre gemaakt kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

8210702

Met het raadsbesluit 2017-067 op 6 juli 2017 tot vaststelling van een grondexploitatie kan het voorbereidingskrediet vervallen. De tot dusverre gemaakt kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

8630101

Geplande vervanging meubilair is uitgevoerd.

Overzicht investeringen die per 31 december 2017 langer dan 2 jaar openstaan

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2017

Werkelijk 31-12-2017

Restant
31-12-2017

8040300

Modernisering GBA (2013)

60.000

37.419

0

37.419

8110103

GIS-projecten (2013)

30.000

12.355

0

12.355

8110106

Herinrichting Aardam.weg (2013)

850.000

850.000

760.645

89.355

8110108

Dijklichamen (BHP 2015)

167.000

58.034

77.529

-19.495

8110109

Dijklichamen Woudse Dijk(2015)

50.000

31.500

10.275

21.225

8110110

Dijklichamen Tolhuiskade (2015

40.000

40.000

0

40.000

8110207

Grote Brug - Verv. aandr. (2016)

108.850

108.850

28.064

80.786

8110209

Paradijsbrug-ver.aandr.2016

95.000

94.148

35.706

58.442

8110210

Paradijsweg-brug nr.46 2016

248.000

248.000

152.704

95.296

8130104

Afvalbrengstation,bouwk.kst (2015)

690.989

688.369

678.023

10.346

8130105

Afvalbrengstation,civiel tc (2015)

546.505

546.505

491.797

54.708

8130107

Ondergr.containers uitbr.gebieD (2015)

50.000

15.658

10.620

5.038

8140153

Vrijvervalrioleringen 2016

316.571

311.797

126.650

185.147

8150101

Vervangen Loswal (BHP2016 naut)

30.000

29.578

0

29.578

8210701

Voorbereiding Damstaete (2016)

145.115

123.874

39.170

84.704

8230100

Burgerhulpverlening en AED's (2017)

36.700

36.700

31.902

4.798

8230200

Verbouwing Achterweg 7, NWK (2016+2017)

320.000

320.000

277.417

42.583

8260202

Ontwikkeling Brede school Ta (2016)

1.021.386

1.021.386

87.029

934.357

8260300

Ashram civieltechniek (2015)

1.121.695

946.381

113.192

833.189

8260301

Ashram bouwsom (2015)

5.736.072

4.888.706

32.351

4.856.355

8260302

Aanvullend kr.Ashram duurzaamh (2015)

412.762

412.762

1.960

410.802

8330300

Voorb.krd.herontw.3schoollocTA (2016)

522.000

522.000

6.010

515.990

8330301

Voorb.krd.herontw.Ashram (2016)

200.000

200.000

176

199.824

8630102

Verv. meubilair raadszaal (15)

45.000

24.641

1.199

23.442

8630103

Vervanging keukenapparatuur 2016

10.000

7.957

3.150

4.807

8630200

Huisvesting GW, grond 2016

805.000

805.000

0

805.000

8630201

Huisvesting GW, bouwk.kosten 2016

1.188.345

1.188.345

0

1.188.345

8630202

Huisvesting GW, install kst 2016

432.386

432.386

0

432.386

8630203

Huisvesting GW, civiel tech ks 2016

238.467

238.467

0

238.467

8630204

Huisvesting GW, inrichting kst 2016

123.130

123.130

0

123.130

8630205

Huisvesting GW, duurzaamheidsm 2016

159.500

159.500

0

159.500

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8040300

Het krediet 8040300 moet doorlopen in 2018. Het rijk heeft het project modernisering GBA beëindigd, omdat het te complex was. Het doel van dit project was om de samenwerking tussen de BRP, het stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen te garanderen en daarvoor was modernisering nodig. Ondertussen hebben een aantal gemeenten zich verenigd om toch verdere stappen te maken in dit vraagstuk rondom de informatievoorziening. Onderdeel daarvan is verdere implementatie van I-burgerzaken en daarvoor is dit krediet nodig.  

8110103

Dit budget is bestemd voor updates rond de GIS-applicaties. Na de afronding van de implementatie van de BGT in 2018 kan dit restantbudget vervallen.

8110106

Het project is afgerond, maar de nazorg omvat nog een aantal werkzaamheden die in 2018 worden uitgevoerd.

8110108

De werkzaamheden zijn in uitvoering.

8110109

De werkzaamheden zijn in uitvoering.

8110110

De werkzaamheden zijn in uitvoering.

8110207

De werkzaamheden zijn in uitvoering.

8110209

De werkzaamheden zijn in uitvoering.

8110210

De brug is vervangen en de afrondende werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

8130104

De bouw van de milieustraat in hoofdzaak uitgevoerd, maar afrondende werkzaamheden en nazorg worden nog in 2018 uitgevoerd.

8130105

De terreinaanleg en inrichting rond de milieustraat zijn in hoofdzaak uitgevoerd, maar afrondende werkzaamheden en nazorg worden nog in 2018 uitgevoerd.

8120107

Het grootste deel van de bestelling van de ondergrondse containers zijn geleverd. Restant volgt in 2018.

8140153

De werkzaamheden zijn in uitvoering. 

8150101

Het vervangen van de loswal wordt gecombineerd uitgevoerd met de in 2018 geplande vervanging van een loswal.

8210701

De voorbereidingswerkzaamheden lopen door in 2018.

8230100

Het merendeel van het krediet is in 2017 besteed voor de initiële aanschaf en plaatsing van buitenkasten voor AED's. Restant budget wordt in 2018 benut voor de afronding van het project.

8230200

Laatste werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd, dit betreft werkzaamheden mbt ICT, belettering en laatste verbouwingswerkzaamheden.

8260202

In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de ontwikkeling van het IKC Ter Aar, het resterende budget wordt uitgegeven in de periode 2018 - 2020.

8260300

Loopt de komende jaren door. Kan pas worden afgesloten nadat gebouw en omgeving is opgeleverd.  

8260301

 Loopt de komende jaren door. Kan pas worden afgesloten nadat gebouw en omgeving is opgeleverd.

8260302

 Loopt de komende jaren door. Kan pas worden afgesloten nadat gebouw en omgeving is opgeleverd.

8330300

 Wordt in de loop van 2018 vervangen door een vast te stellen grondexploitatie.

8330301

 Loopt de komende jaren door. Kan pas worden afgesloten nadat gebouw en omgeving is opgeleverd.

8630102

 In  2018 wordt nog een vervanging van de stoelen voor publiek gedaan.

8630103

 Vervanging keukenapparatuur wordt in 2018 afgerond.

8630200

De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt.

8630201

De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt.

8630202

De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt.

8630203

De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt.

8630204

De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt.

8630205

De huisvesting van de buitendienst wordt pas later gerealiseerd (2020) zodra het huurcontract afloopt.

Overzicht investeringen die van 2017 doorlopen naar 2018

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2017

Werkelijk 31-12-2017

Restant
31-12-2017

8110102

Zoutstrooier Stratos (2017)

30.000

30.000

0

30.000

8110105

Voorb.aanl.rotonde Aardw.-West (2017)

98.000

98.000

24.134

73.866

8110111

Noordse Dorpsweg(BHP 2015+2017))

810.000

810.000

228.028

581.972

8110112

Noordse Dorpsweg (Zijweg) (BHP 2015-2017)

50.000

50.000

0

50.000

8110113

De Dulen park (BHP 2017)

65.000

65.000

0

65.000

8110114

Industrieterrein De Olm (BHP 2017)

32.500

32.500

0

32.500

8110117

Kerklaan (Noorden) (BHP2017)

75.000

75.000

4.333

70.667

8110211

Paradijsweg-brug nr.66 2017

248.000

248.000

151.358

96.642

8110301

OV armaturen (BHP 2017)

161.482

161.482

19.169

142.313

8140157

Vrijval riolering 2017

351.000

351.000

0

351.000

8140159

Minigemalen 2017

168.000

168.000

31.420

136.580

8150202

Damw. en beschoeingen (BHP17)

101.356

101.356

100.768

588

8260203

IKC Zevenhoven (2017)

504.333

504.333

158.980

345.353

8270200

Sporthal Ter Aar, voorb.kredie (2017)

292.000

292.000

469

291.531

8330100

Aankoop Westkanaalweg 113, 117 (2017)

900.000

900.000

624.025

275.975

8530627

Iveco Dally 40C1554-VXV-8 (2017)

55.000

55.000

48.973

6.027

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8110102

De zoutstrooier wordt later geleverd dan gepland, in het voorjaar van 2018.

8110105

De realisatie van de rotonde hangt samen met andere projecten en kan nog niet worden gerealiseerd. Conform raadsbesluit moet het budget worden verhoogd!

8110111

De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond.

8110112

De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond.

8110113

Ten laste van het budget regulier onderhoud zijn reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het betreffende pad, waardoor rehabilitatie kan worden uitgesteld. Het krediet moet wel beschikbaar blijven.

8110114

Het werk is in voorbereiding. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2018.

8110117

De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond.

8110211

De brug is vervangen en de afrondende werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

8110301

De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond.

8140157

De werkzaamheden zijn in voorbereiding en worden naar verwachting in 2018/2019 uitgevoerd.

8140159

De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond.

8150202

De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2018 afgerond.

8260203

In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de ontwikkeling van het IKC Zevenhoven, het resterende budget zal uitgegeven worden in de periode 2018 - 2021.

8270200

In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de ontwikkeling van de nieuwe sporthal in Ter Aar. Het krediet voor voorbereidings- en directiekosten wordt verder uitgegeven in de periode 2018-2020. Daarnaast zal aan de raad nog een bouwkrediet worden gevraagd.

8330100

 De contractuele afname van het benedengedeelte van Westkanaalweg 117 is in overleg met de huidige eigenaar gepland voor medio 2018.  

8530627

Het voertuig is in 2017 geleverd. In 2017 is de opdracht gegeven om nog een aantal aanpassingen te doen. Die worden in 2018 uitgevoerd.

Kredieten met overschrijding

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2017

Werkelijk 31-12-2017

Restant
31-12-2017

8110104

Basisreg.Grootsch.Topogr.(15)

55.000

55.000

56.498

-1.498

8110115

Dorpsstraat (Nieuwveen) BHP 2017)

330.000

330.000

333.941

-3.941

8130106

Afvalbrengstation,roll&mob (2015)

85.000

85.000

92.700

-7.700

8130108

Verv.ondergr glas-en papierb (2015)

44.750

44.750

46.155

-1.405

8140152

Hoofdgemalen 2015

300.000

9.814

15.548

-5.734

8140155

Hoofdgemalen 2016

230.000

144.236

146.042

-1.806

8140156

Stelpost hemel/grondwater 2016

260.000

87.927

92.893

-4.966

8140160

Stelpost hemel/grondwater 2017

200.000

200.000

203.190

-3.190

8620503

Vervanging I&A app 2016 (3jr)

430.000

430.000

436.977

-6.977

8630100

Vervanging bodeauto (216-2017)

25.000

25.000

27.134

-2.134

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8110104

De implementatie van de BGT fase 1 is volledig afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

8110115

Het project is opgeleverd met lichte overschrijding vanwege aanvullende wensen bewoners.

8130106

De benodigde (gebruikte) hydraulische kraan voor de milieustraat is aangekocht. De kosten zijn hoger dan geraamd omdat binnen het budget geen geschikte optie beschikbaar was.

8130108

De vervanging is gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten.

8140152

De geplande renovaties van de hoofdgemalen zijn uitgevoerd, en het krediet kan met een minimale overschrijding worden afgesloten.

8140155

De geplande renovaties van de hoofdgemalen zijn uitgevoerd, en het krediet kan met een minimale overschrijding worden afgesloten.

8140156

De werkzaamheden met als doel grondwateroverlast te verhelpen zijn uitgevoerd, en het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten.

8140160

De werkzaamheden met als doel grondwateroverlast te verhelpen zijn uitgevoerd, en het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten.

8620503

Dit krediet is in 2017 gebruikt voor de IenA apparatuur benodigd i.v.m. de outsourcing van IenA in oktober 2017.

8630100

Bode auto is vervangen, door keuze aanschaf elektrische auto waren de aanschafkosten hoger dan gebudgetteerd.