5.1 Overzicht baten en lasten

Begroting
2017 vóór wijziging

Begroting na wijziging
2017

Rekening 2017

Omschrijving programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-27.169

25.399

-1.769

-24.281

25.396

1.115

-20.232

23.269

3.037

Ruimtelijk beheer

-5.977

11.157

5.180

-7.643

13.518

5.875

-7.716

13.620

5.904

Sociaal domein

-4.313

22.693

18.380

-5.002

23.685

18.684

-5.185

23.548

18.363

Bestuur en dienstverlening

-525

5.146

4.621

-600

5.137

4.537

-775

5.007

4.232

Bedrijfsvoering

-259

7.418

7.159

-259

8.582

8.323

-380

8.279

7.899

Subtotaal programma's

-38.243

71.813

33.571

-37.785

76.318

38.534

-34.288

73.722

39.435

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële middelen

-29.933

232

-29.701

-30.777

235

-30.542

-30.789

82

-30.708

Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

-

80

80

-

80

80

-

-

-

Gemeentelijke Belastingen

-7.863

256

-7.606

-2.917

256

-2.661

-2.843

254

-2.589

-

-

-

-4.661

-

-4.661

-4.678

-

-4.678

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-37.795

568

-37.227

-38.356

571

-37.784

-38.310

335

-37.974

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

-3.657

750

1.460

Toevoeging/Onttrekking aan reserves

Ruimtelijke ontwikkeling

-11

2.475

2.464

-944

981

37

-849

981

132

Ruimtelijk beheer

-80

906

826

-1.860

2.068

208

-1.839

2.068

229

Sociaal domein

-525

98

-426

-1.083

660

-422

-955

660

-295

Bestuur en dienstverlening

-20

-

-20

-55

20

-35

-38

20

-19

Bedrijfsvoering

-174

26

-148

-625

26

-599

-625

26

-599

Algemene dekkingsmiddelen

-2.250

2.250

-

-2.250

2.250

-

-2.250

2.250

-

Totaal programma's

-3.060

5.756

2.696

-6.816

6.005

-811

-6.557

6.005

-552

Gerealiseerde totaal

-960

-62

908