7.4 Specificaties financiële overzichten

In hoofdstuk 5 van de jaarrekening worden de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op hoofdlijnen (programmaniveau) toegelicht. In deze bijlage gebeurt dat iets gedetailleerder. In de Financiële Verordening (art 5.4) hebben het college en de raad met elkaar afgesproken dat afwijkingen van budgetten boven 5%, tenzij ze kleiner zijn dan € 15.000, in de jaarrekening worden toegelicht. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van afwijkingen. De afwijkingen die aan de genoemde criteria voldoen zijn voorzien van een toelichting.