Beoogde maatschappelijke effecten

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

Het beoogde maatschappelijke effect is een gemeente, die op een eenvoudige en toegankelijke wijze haar inwoners de producten en diensten verstrekt. Uit een  landelijk onderzoek van Deloite blijkt dat de gemeente Nieuwkoop ten opzichte van andere gemeenten samen met de gemeente Den Haag op nummer 1 staat wat betreft het aanbod van digitale producten en diensten. Het daadwerkelijke digitale gebruik van producten blijft achter. In 2018 zullen we het digitale gebruik verder stimuleren.

Het beoogde maatschappelijke effect is een gemeente, die haar inwoners faciliteert bij het streven naar een veilige en saamhorige samenleving.

Thema's