Beoogde maatschappelijke effecten

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een gemeente om de (externe) beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren alsmede de sturing en beheersing daarvan.
Deze processen dienen doelmatig (efficiënt), doeltreffend (effectief) en rechtmatig (conform de geldende wetgeving) te worden ingericht. Het doel hiervan is om maximale capaciteit (tijd, geld, etc) over te houden voor de uitvoering van de overige programma's.

Bedrijfsvoering is zich zeer bewust van de ondersteunende en faciliterende processen en de rol die zij speelt in de ondersteuning van de overige programma's. We zoeken regelmatig de regionale samenwerking op om zo effectief en efficiënt mogelijk met de resources om te kunnen gaan. In 2017 hebben we grote stappen gezet in het efficiënter werken door onze ICT omgeving te updaten naar het nieuwe werken. We gaan duurzaam om met ons personeel en zijn zeer behoudend, ondanks de toegenomen werkdruk, in het uitbreiden van de formatie.

Thema's