Beoogde maatschappelijke effecten

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

Een ondernemend, groen en duurzaam Nieuwkoop: Dat willen we bereiken met ons ruimtelijk beleid.
In 2017 zijn we gestart het opstellen van de omgevingsvisie; ons vernieuwde ruimtelijk kader voor de komende decennia. Geluk, Ruimte, Duurzaam, Groen en Veilig zijn geïnventariseerd als kernwaarden voor de toekomst. In dit streven zijn ook een aantal concrete stappen gezet, zoals de ondertekening van nieuwe prestatieafspraken en het vaststellen van de beleidsvisie recreatieparken.
Met het oog op een duurzame toekomst mag de ondertekening van het Energie-akkoord Holland Rijnland niet onvermeld blijven.

Thema's